Rezervační systém
Rezervační systém

Podmínky rezervace kol

Specialized TEST THE BEST

Podmínky zápůjčky kol Specialized

 • Maximální doba jedné zápůjčky je stanovena na jendu hodinu nebo na jiný časový interval, který je blíže specifikován ve smlouvě, kterou v místě výpůjčky uzavře SE s Účastníkem.
 • Jeden Účastník má nárok maximálně na tři zápůjčky denně.
 • Rezervaci zápůjčky lze provádět výhradně na webových stránkách http://www.testthebest.bike/rezervacni-system/rezervace-test-the-best v prokliku příslušné akce.
 • Rezervace kol na příslušnou akci bude spuštěna přibližně pět dní před konáním akce.
 • SE si vyhrazuje právo měnit a/nebo rušit rezervace zápůjček bez udání důvodů.
 • Podmínkou čerpání zápůjčky je, že se účastník prokáže dvěma platnými osobními doklady opatřenými fotografií a současně se prokáže platnou registrací k akci a uzavře s SE smlouvu o zápůjčce.
 • Účastník souhlasí, aby SE pořizoval a archivoval kopie osobních dokladů účastníka a to výhradně za účelem identifikace účastníka z důvodu ztráty a/nebo odcizení a/nebo poškození majetku SE.
 • Účastník souhlasí, aby SE pořizoval fotodokumentaci za účelem identifikace účastníka v případě ztráty a/nebo odcizení a/nebo poškození majetku SE.

Pojmy:

Akce = Specialized Enduro Rally
§ Účastník = Osoba registrovaná k testování kol Specialized
§ SE = Specialized Europe B.V.

 

Specialized Enduro Rally

Podmínky zápůjčky kol Specialized

 • Maximální doba jedné zápůjčky je stanovena na trénink a dobu závodu.
 • Jeden účastník má nárok maximálně na jednu zápůjčku denně.
 • Rezervaci zápůjčky lze provádět výhradně na webových stránkách http://www.testthebest.bike/rezervacni-system/rezervace-test-the-best v prokliku příslušné akce.
 • Rezervace kol na příslušnou akci bude spuštěna přibližně pět dní před konáním akce.
 • SE si vyhrazuje právo měnit a/nebo rušit rezervace zápůjček bez udání důvodů.
 • Podmínkou čerpání zápůjčky je, že se účastník prokáže dvěma platnými osobními doklady opatřenými fotografií a současně se prokáže platnou registrací k akci a uzavře s SE smlouvu o zápůjčce.
 • Účastník souhlasí, aby SE pořizoval a archivoval kopie osobních dokladů účastníka a to výhradně za účelem identifikace účastníka z důvodu ztráty a/nebo odcizení a/nebo poškození majetku SE.
 • Účastník souhlasí, aby SE pořizoval fotodokumentaci za účelem identifikace účastníka v případě ztráty a/nebo odcizení a/nebo poškození majetku SE.

Pojmy:

 • Akce = Specialized Enduro Rally
 • § Účastník = Osoba registrovaná k testování kol Specialized
 • § SE = Specialized Europe B.V.

 

Velo Test Fest

Podmínky zápůjčky kol Specialized

 • Maximální doba jedné zápůjčky je stanovena na 40 minut.
 • Jeden účastník má nárok na maximálně tři zápůjčky denně.
 • Jeden účastník si nemůže zarezervovat vícekrát po sobě kolo stejného modelu a velikosti.
 • Při zpoždění vrácení kola o více než deset minut účastník ztrácí nárok na další zápůjčky.
 • Rezervaci zápůjčky lze provádět výhradně na webových stránkách http://www.testthebest.bike/rezervacni-system/rezervace-velo-test-fest
 • Uzávěrka přijímání rezervací je stanovena na 15.4.2016 08:00 hod.
 • SE zajistí zveřejnění přehledu platných rezervací kol Specialized na serveru www.ivelo.cz nejpozději jeden den před datem konání akce.
 • Rezervace zápůjčky vstupuje v platnost okamžikem zveřejnění na serveru www.ivelo.cz
 • SE si vyhrazuje právo měnit a/nebo rušit rezervace zápůjček bez udání důvodů.
 • Podmínkou čerpání zápůjčky je, že se účastník prokáže dvěma platnými osobními doklady opatřenými fotografií a současně se prokáže platnou registrací k akci a uzavře s SE smlouvu o zápůjčce.
 • Účastník souhlasí, aby SE pořizoval a archivoval kopie osobních dokladů účastníka a to výhradně za účelem identifikace účastníka z důvodu ztráty a/nebo odcizení a/nebo poškození majetku SE.
 • Účastník souhlasí, aby SE pořizoval fotodokumentaci za účelem identifikace účastníka v případě ztráty a/nebo odcizení a/nebo poškození majetku SE.

Pojmy:

 • Akce = Velo Test Fest
 • § Účastník = Osoba registrovaná k Velo Test Fest
 • § SE = Specialized Europe B.V.